Zarządzanie kryzysowe

Zapraszamy do zapozania się z naszą ofertą.

Modernizacji Gminnych Miejskich oraz Wojewódzkich Systemów Ostrzegania i Alarmowania .
Wykonywania koncepcji oraz projektów modernizacyjnych istniejących systemów oraz budowania całkiem nowych punktów w systemach od projektu do gotowego punktu .
Jesteśmy przedstawicielem Firmy Digitex której rozwiązania stosujemy od ponad 10 lat w tym okresie zrealizowaliśmy wiele projektów w dziedzinie systemów ostrzegania i alarmowania Ludności .
Stosujemy rozwiązania techniczne które zapewniają nam dobrą pozycję nie tylko na rynku krajowym ale tez na rynkach światowych takich jak : Australia , Słowacja , Litwa , Łotwa .

Syreny Elektroniczne DSE -300-600-900-1200 W

Przeznaczenie
Syreny Elektroniczne serii DSE służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne służą również do nagłośnienia w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych.
Syreny DSE są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.), jak również mogą być wykorzystywane w innych tego typu systemach. Dla zastosowań w obszarze przemysłowym oferujemy konsole sterujące, systemy sterowania radiowego, przewodowego i inne.

Przewaga syren elektronicznych nad syrenami mechanicznymi:
• przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym (lub komunikatów stałych – wcześniej nagranych);
• pełnienie funkcji syreny rezerwowej w przypadku braku zasilania 230V;
• mniejszy pobór prądu (niższe koszty eksploatacji, nie ma potrzeby opłacania abonamentu za większy pobór mocy z łącza 3-fazowego);
• możliwość uzyskania kierunkowej lub dookólnej charakterystyki dźwiękowej;
• lepsza odporność na warunki atmosferyczne np. mróz
• brak drgań mechanicznych, które mogą uszkodzić strukturę budynku

Współpraca syren DSE z każdym systemem selektywnego alarmowania
• Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 pracujący w systemach PSP i OC
• Systemy „piotrkowskie” RSSS-2000/3000 pracujące w systemach OC
W systemach selektywnego alarmowania, syreny DSE generują wszystkie alarmy Obrony Cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska kierowania oraz lokalnie z mikrofonu. Dodatkowo syreny DSE oferują możliwość rozgłaszania dowolnych komunikatów dźwiękowych zapisanych w pamięci w postaci plików wav.

Zasięg i charakterystyka kierunkowa dźwięku

Miarą efektywności syren elektronicznych jest poziom natężenia dźwięku SPL (Sound Pressure Level), podawany w decybelach (dB) w odległości 30 m od jego źródła. Przykładowo dla syreny DSE-300 S wartość natężenia dźwięku wynosi 103 dB w odległości 30 m od syreny. Gdy zwiększa się moc wyjściowa syreny, rośnie wartość natężenia dźwięku i tak np. dla syreny DSE-600 S wartość ta zwiększa się do 109 dB/30m, natomiast dla DSE-900 S do 112 dB/30m. Podane wartości natężeń dźwięków odnoszą się do syreny o dookólnej charakterystyce kierunkowej dźwięku.
Głośniki szczelinowe można rozstawić w taki sposób, aby uzyskać pożądaną charakterystykę kierunkową dźwięku, wówczas jego natężenie w wybranym kierunku jest znacznie większe niż w innym.

JESTEŚ ZDECYDOWANY?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
dostosowując się do jego potrzeb.