• SYSTEM DSP-50

  SYRENY ALARMOWE DSE
  STACJE OBIEKTOWE DSP-50
  TERMINALE DTG-53

  syreny
 • ANTENY ATT plus Czechy

  Anteny dla
  radiokomunikacji
  profesjonalnej

   

  antena
 • FILTRY ATT plus

  DUPLEKSERY
  FILTRY ANTENOWE      
  ROZDZIELACZE

   

  Slide 2
 • cyfra? ICOM!

  Radiotelefony
  cyfrowe
  analogowe

   

  icom

NASZE AKTUALNOŚCI

31.07 Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych MAŁOPOLSKA

Informacje o naborze pochodzą ze strony internetowej:
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-1-2--wsparcie-sluzb-ratunkowych---rpmp-05-01-02-iz-00-12-004-15

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego w dniach: od 2 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 4 grudnia 2015 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:
  – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
  – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • zakupu sprzętu i urządzeń,
 • tworzenia i rozwijania systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

W ramach poddziałania, zaplanowano również wykorzystanie cross – financingu na działania związane z nabywaniem dodatkowych kompetencji związanych z obsługą systemów i urządzeń zakupionych przez jednostki służb ratowniczych – do 5% kwoty dofinansowania unijnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 80%, przy czym maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 70%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 14 514 692,84 zł

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 173 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (.zip, 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniki nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

 

« powrót

NASI PARTNERZY

 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo 4
 • logo 5
 • logo 6
 • logo 7
 • logo 8
 • logo 9
 • logo 10